Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem serwisu https://konferencjawallstreet.pl są a) KLUBY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (54-611), ul. Stanisławowska 47, NIP 8943127669, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025801 oraz b) Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025801, posiadające numer NIP: 8942573958.

Współadministratorzy – co to dla Ciebie oznacza?

Kluby Przedsiębiorczości Sp. z o. o. i Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wspólnie wyznaczają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych na stronie internetowej konferencjawallstreet.pl. Wspólnym zamiarem tych podmiotów jest utworzenie strony, pozwalającej generować zapisy na konferencję Wallstreet 27, która odbędzie się w dniach 26-28.05.2023 w Karpaczu. Odpowiedzialność wynikająca z prowadzenia strony internetowej konferencjawallstreet.pl spoczywa na Kluby Przedsiębiorczości Sp. z o. o., która pełni rolę lidera wśród wymienionych współadministratorów. To Kluby Przedsiębiorczości Sp. z o. o. wypełnia wobec Ciebie wszelkie obowiązki wynikające z RODO, przede wszystkim obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO. Jeśli chcesz zrealizować przysługujące Ci na gruncie RODO prawa, o których dowiesz się dalej, prosimy o zwrócenie się do Kluby Przedsiębiorczości Sp. z o. o. Możesz też skontaktować się z innymi współadministratorami (Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych), którzy przekażą Twoje żądanie do Kluby Przedsiębiorczości Sp. z o. o.

Punktem kontaktowym współadministratorów jest Kluby Przedsiębiorczości Sp. z o. o., z którym możesz nawiązać kontakt wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@klubprzedsiebiorczosci.pl

Jakie dane zbierane są przez serwis konferencjawallstreet.pl?

W celu zakupu biletu na wydarzenie Kluby Przedsiębiorczości Sp. z o. o.oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zbierają następujące dane Użytkowników: adres email, imię, nazwisko, numer telefonu, kraj rezydencji, adres, wiodąca branża, a ponadto korzystając z serwisu zbieramy dane dotyczące aktywności Użytkownika na stronie. Adres email, imię i nazwisko oraz numer telefonu Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia kontaktu z Użytkownikiem.

Jakie dane zbierane są automatycznie?

Podczas korzystania ze stronyi automatycznie mogą być zbierane dane, takie jak adres IP Użytkownika, typ przeglądarki, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego oraz ustawienia ekranu komputera Użytkownika. Dane te są zbierane w celach statystycznych, aby stale poprawiać i dostosowywać stronę do ustawień sprzętu, z którego korzystają Użytkownicy oraz preferencji Użytkowników.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych podanych w chwili zakupu biletu na wydarzenie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

W jaki sposób dane są wykorzystywane?

Kluby Przedsiębiorczości Sp. z o. o. oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zbierają dane osobowe wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem oraz w celach statystycznych. Dane te nie będą nigdy odsprzedawane innym podmiotom.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na stronie internetowej konferencjawallstreet.pl, zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku. W przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu lub Aplikacji, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić te dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Odbiorcą Twoich danych osobowych są:

1. hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

2. firma IT – w celu serwisowania strony internetowej Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych;

3. dostawcy usług płatniczych – w celu realizacji transakcji płatniczej związanej z zakupem biletu na wydarzenie;

4. firma dostarczająca Administratorowi system do obsługi spotkań w sieci on-line, tzw. webinarium i do obsługi sms-ów powiadamiających o takich spotkaniach.

Faktury

Jeżeli po zakupie biletu na wydarzenie poprosiłeś o wystawienie faktury Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wystawienia takiego dokumentu oraz uwzględnienia go w dokumentacji księgowej Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci wystawienia i przechowywania dokumentu księgowego, który wynika z przepisów podatkowo-finansowych. Dane będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego wymienione przepisy. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem programu do wystawiania faktur.

Reklamacje, odstąpienie od umowy

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa, możesz złożyć reklamację lub odstąpić od umowy, co wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Może być także konieczne podanie danych firmy i NIP.

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z procedurą reklamacyjną lub procedurą odstąpienia od umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, czyli zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami lub zarzutami. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wymienionych procedur lub do upływu przedawnienia terminów wynikających z umowy.

Newsletter

W serwisie konferencjawallstreet.pl możesz zapisać się do newslettera w celu uzyskiwania informacji o nowościach, promocjach i ofertach Kluby Przedsiębiorczości Sp. z o. o. W tym celu niezbędne jest podanie Twojego imienia i nazwiska i adres e-mail. Serwis konferencjawallstreet.pl zapisuje też numer IP Twojego komputera. Twoje dane będą przetwarzane przez czas działania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania – wtedy usuniemy Twoje dane.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku wysyłki newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda. Zgodę możesz wyrazić poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa w momencie zapisywania się do newslettera. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany wysyłając do nas e-maila lub wypisując się z newslettera poprzez kliknięcie w pozycję „tutaj” lub pozycję zbliżoną umieszczoną w każdym mailu z newsletterem.

Kontakt za pomocą formularza na stronie lub drogą mailową

W każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w serwisie konferencjawallstreet.pl. W tym celu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail i telefon. W treści zapytania możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Serwis konferencjawallstreet.pl zapisuje też numer IP Twojego komputera.

Podobnie jest, gdy kontaktujesz się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej – wysyłając maila do Administratora w sposób automatyczny przekazujesz mu swój adres e-mail, gdyż jesteś nadawcą wiadomości. W treści maila możesz przekazać też inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda – pozwalasz serwisowi konferencjawallstreet.pl na kontakt z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub Twojego maila. Twoje zapytanie lub mail mogą być archiwizowane przez okres związany z czynnościami podejmowanymi w celu odpowiedzi lub – w zależności od treści Twojego zapytania – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów związanych z Twoim zapytaniem (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora związany z zabezpieczeniem się przed ewentualnymi zarzutami lub roszczeniami).

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą hostingodawcy lub właściciel aplikacji Messenger, z których usług korzysta Administrator w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych.

Twoje prawa

Powyżej zostały wskazane cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych. Podanie Twoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania umowy, zapisania się do newslettera bądź nawiązania kontaktu z serwisem konferencjawallstreet.pl i w związku z tym masz następujące prawa:

1.    prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także otrzymania ich kopii,
2.    prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
3.    prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
4.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5.    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – konieczne jest wskazanie szczególnej sytuacji, która w Twojej ocenie uzasadnia zaprzestanie przetwarzania,
6.    prawo do przenoszenia danych – jeżeli Administrator uzyskał dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub umowy,
7.    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu – o ile podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda,
8.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora – organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami zawartymi w art. 16-21 RODO, kontaktując się z serwisem klubprzedsiebiorczosci.pl wysyłając maila na adres: biuro@klubprzedsiebiorczosci.pl

Twoje prawa nie są bezwarunkowe i przysługują Ci w zależności od okoliczności. Przykładowo – z prawa do przenoszenia danych możesz skorzystać tylko, gdy Administrator uzyskał je na podstawie Twojej zgody lub umowy. Bezwzględne jest prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, z którego możesz skorzystać zawsze, jeśli uznasz, że ochrona Twoich danych osobowych została naruszona przez Administratora.

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym – nie są profilowane).

Odnosząc się do każdego z celów przetwarzania Twoich danych osobowych, wskazaliśmy kategorie odbiorców, którzy mogą mieć do nich dostęp. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie konkretnie firmy przetwarzają Twoje dane osobowe, wyślij maila na adres: konferencjawallstreet.pl.

Bezpieczeństwo danych użytkowników

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. W tym celu podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Baza danych zabezpieczona jest przed wglądem osób trzecich, a Kluby Przedsiębiorczości Sp. z o. o. i Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dokładają wszelkich starań, aby procesy zbierania danych były bezpieczne i nie dawały możliwości przechwycenia czy wykorzystania zbieranych danych przez osoby nieuprawnione.

Wszyscy odbiorcy Twoich danych osobowych, wskazani przy każdym celu przetwarzania Twoich danych osobowych to podmioty zaufane i gwarantujące poziom usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych odpowiadający standardom RODO.

Czy możliwe są zmiany naszej Polityki Prywatności? Kluby Przedsiębiorczości Sp. z o. o. zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie Polityki Prywatności zawierającej nowe postanowienia, na stronie internetowej konferencjawallstreet.pl

Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Polityki Prywatności na stronie internetowej konferencjawallstreet.pl. Użytkownicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie postanowień Regulaminu poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu w Koncie Użytkownika oraz na stronie internetowej konferencjawallstreet.pl

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane nie są przekazywane do Państw trzecich.

Wykorzystanie plików Cookies (ciasteczek)?

Strona wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka), które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania ze strony, aby Kluby Przedsiębiorczości Sp. z o. o. wiedziała jaką stronę mu wyświetlić. Ciasteczka nie zbierają danych osobowych pozwalających na identyfikację Użytkownika, tj. takich danych jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

Użytkownicy są informowani poprzez odpowiedni komunikat zamieszczony w widocznym miejscu na stronie internetowej konferencjawallstreet.pl o tym, iż strona konferencjawallstreet.pl korzysta z plików Cookies w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz o tym, iż Użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies w przeglądarce internetowej Użytkownika.

Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Kluby Przedsiębiorczości Sp. z o. o. i Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych plików Cookies, w celu przechowywania i uzyskania dostępu do danych Użytkownika przy wykorzystaniu plików Cookies poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko zamieszczone w komunikacie zamieszczony w widocznym miejscu na stronie internetowej streetcom.pl oraz poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko dostępne podczas rejestracji w Serwisie lub Aplikacji.

Koszyk